Expansivt konsultföretag med framtiden för sig
I en värld som svämmar över av konsulter så är det förvånande få konsultföretag som nischat sig mot just konsultbranschen. Sundbom och Partners AB går dock mot strömmen och jobbar uteslutande med att hjälpa olika konsultbolag att optimera sina resurser för att uppnå fina resultat.
– Vi är jätteduktiga på kundernas system och vet hur de ska använda dem på bästa sätt för att öka effektiviteten, säger grundaren och delägaren Per Sundbom.
I många år arbetade Per själv som anställd konsult och företagsledare inom konsultbranschen och lärde sig mycket om hur branschen fungerade i stort. Under de åren upptäckte han även att det fanns stora brister i hur konsultföretagen använde sina system och sin kapacitet för att nå optimala resultat. Så med god kännedom om olika affärssystem och resursplanering bestämde han sig för att själv bistå med sådan expertis. Sundbom och Partners AB började som ett enmansföretag 2007 men har växt i snabbt takt med den ökade efterfrågan, idag arbetar tio personer i bolaget.
-Vi jobbar som verksamhetskonsulter vilket inte ska förväxlas med managementkonsulter. Vi kan verkligen kundernas verksamhet och systemen de arbetar med eftersom vi själva alla har jobbat på stora konsultbolag och i dessa system ”på riktigt”, berättar Per.

Eftersom ett konsultbolags största kostnader är medarbetarna gäller det att få ut maximal effekt av dessa samtidigt som arbetssätten ska optimeras för att minimera onödiga tids- och resursförluster. Med hjälp av olika IT-system kan detta koordineras på olika sätt beroende på företagets övergripande strategi.
– Vi jobbar väldigt nära kunderna och deras olika IT-system. Det handlar i grund och botten om hur kunderna på bästa sätt ska kunna ta betalt för sina konsulttimmar samt optimera utförandet av olika projekt över tid, förklarar Per.

En av de största utmaningarna just nu ligger i att finna rätt och fler medarbetare till bolaget. Eftersom de flesta som passar in på Sundbom och Partners AB:s profil antingen är kunder eller jobbar hos systemleverantörerna som är viktiga för Sundbom & Partners att ha en god relation till, blir det aningen problematiskt. Fast än så länge har de lyckats rekrytera medarbetare från företag utanför deras egen sfär. Per ser optimistiskt på framtiden och målet är att fortsätta expandera i rask takt eftersom behovet på deras nischade tjänster ökat markant.
-Vi kommer nu att öppna en filial i Malmö. Sedan kommer vi i höst att bredda vår tjänsteportfölj med mer traditionella managementkonsulttjänster. Vi har även själva börjat sälja systemlösningar inom resursplanering och verksamhetsstöd eftersom våra kunders befintliga system är väldigt svaga inom dessa områden, avslutar Per.

Sundbom och Partners AB

Bransch:
Konsultverksamhet

Telefon: 070 – 590 81 30


Email:
per.sundbom@sundbompartners.se

Hemsida:
www.sundbompartners.se

Adress:
Sundbom och Partners AB
David Bagares gata 5
11138 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN